Polityka prywatności

połowa logo kochamdom

KochamDom

Polityka prywatności serwisu kochamdom.com

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez
serwis kochamdom.com
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest F.H.U.G Mirodor Mirosław
Buczek z siedzibą w Niepołomice 32-005 na ulicy Tadeusza Kościuszki 47,
NIP 6831816718, REGON 1209084943. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam
danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec
udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale
sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych
osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju
aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowania w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.
11. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności
jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT.